Quạt hộp tiêu âm(Cabinet) KJT

Giá bán :Liên hệ Mua ngay

MÔ TẢ:
Quạt hộp Cabinet Nanyoo KJT được sử dụng rộng rãi trong thương mại và công nghiệp tại chỗ, có thể tăng cường lưu lượng gió và áp lực, cũng có thể kết hợp với bộ lọc cabinet để có được thông gió không khí trong lành.
– Áp suất và lưu lượng gió lớn.
– Công suất vượt trội.
– Thiết kế thuận tiện cho việc sử dụng và bảo dưỡng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
” sizes=”(max-width: 1541px) 100vw, 1541px” srcset=”” alt=”” width=”1541″ height=”517″ data-src=”https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT.jpg” data-srcset=”https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT.jpg 1541w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT-768×258.jpg 768w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT-1536×515.jpg 1536w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT-24×8.jpg 24w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT-36×12.jpg 36w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT-48×16.jpg 48w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/bang-thong-so-ky-thuat-KJT-510×171.jpg 510w” />

KÍCH THƯỚC:
” sizes=”(max-width: 1582px) 100vw, 1582px” srcset=”” alt=”” width=”1582″ height=”513″ data-src=”https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT.jpg” data-srcset=”https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT.jpg 1582w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT-768×249.jpg 768w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT-1536×498.jpg 1536w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT-24×8.jpg 24w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT-36×12.jpg 36w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT-48×16.jpg 48w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/kich-thuoc-KJT-510×165.jpg 510w” />

THÔNG SỐ HIỆU SUẤT:
” sizes=”(max-width: 1593px) 100vw, 1593px” srcset=”” alt=”” width=”1593″ height=”417″ data-src=”https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT.jpg” data-srcset=”https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT.jpg 1593w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT-768×201.jpg 768w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT-1536×402.jpg 1536w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT-24×6.jpg 24w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT-36×9.jpg 36w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT-48×13.jpg 48w, https://vortex.vn/wp-content/uploads/2021/07/thong-so-hieu-suat-KJT-510×134.jpg 510w” />