Giải pháp

  • Giải pháp thông gió nhà phố chung cư

    vortexfresh - 11/02/2022

    Cấp gió tươi là gì? Gió tươi là loại gió được lấy tự tự nhiên. Đây là dòng khí tươi mới, giàu oxi, sạch từ bên ngoài trời. Vậy, cấp gió tươi là gì? Cấp khí tươi là giải pháp mang đến luồng không khí mới, tự nhiên từ...

  • Quạt cấp khí tươi hồi nhiệt

    vortexfresh - 10/28/2022

    Quạt cấp khí tươi hồi nhiệt hay máy cấp khí tươi đang là những sản phẩm thịnh hành vào những năm gần đây. Trải qua dịch bệnh COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp ngày càng tăng cao, mỗi chúng ta cũng đang cần nâng cao nhận thức...